وضعیت بسیار سخت معلم کُرد زندانی

Free-iran
Free-iran
Sep 29, 2012, 2:11 AM |
1

 

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قطع حقوق بازنشستگی معلم زندانی محمد امین آگوشی باعث شده است که شرایط معیشتی وی و خانواده اش را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. زمان اگوشی ۲۴ ساله متاهل و دارای یک فرزند ۲ ماه فرزند معلم زندانی برای تامین هزینه سفر جهت ملاقات با پدرش در زندان زاهدان ناچار شد که کلیه سمت چپش را به بیمارستان موسوم به خمینی در پیرانشهر بفروشد. خانواده اگوشی با طی مسافت بسیار طولانی و صرف هزینه های بسیار زیاد عازم شهر زاهدان شدند.آنها وقتی که به درب زندان زاهدان رسیدند خواهان ملاقات با معلم زندانی شدند. مدت زمان نسبتا طولانی منتظر ملاقات ماندند وپس از بازرسیهای توهین آمیز و قرار گرفتن در زیر آفتاب شدید به آنها اطلاع داده شد که فقط نیم ساعت می توانند با معلم زندانی ملاقات نمایند. خانواده آگوشی نسبت به مدت زمان کوتاهی که می توانند با عزیز خود ملاقات کنند اعتراض کردند و برای زندانبانان ولی فقیه توضیح دادند که باصرف هزینه های زیاد و طی مسافتی طولانی توانسته اند خود را به زندان زاهدان برسانند.اما زندانبانان ولی فقیه حاضر به افزایش مدت ملاقات نشدند از طرفی دیگر معلم زندانی محمد امین آگوشی که از بیماریهای حاد جسمی رنج می برد. بیماریهای مانند ناراحتی عصبی که در اثر شکنجه های دوران اولیه بازداشت به آن مبتلا شده است . همچنین بیماری دیگری که به صورت تاول زدن بر زبان و دهان اوایجاد شده است.اما بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی از درمان او ممانعت می کنند. زندان زاهدان فاقد حتی پزشک عمومی می باشد و پزشک عمومی هر ۲ هفته یکبار به زندان مراجعه می کند و از تجربه کافی پزشکی برخوردار نمی باشد و تنها به تجویز قرصهای مسکن اکتفا می کند. هیچ پزشک متخصصی تا به حال به این زندان مراجعه نکرده است.این زندان یک زندان قرون وسطایی است و فاقد امکانات اولیه می باشد..تعداد زندانیان چند برابر ظرفیت سلولها می باشند. وضعیت بهداشت زندان فاجعه بار است و زندانیان بخاطر یک بیماری ساده و قابل درمان به دلیل نبود امکانات اولیه پزشکی فوت می کنندآمار مرگ و میر در این زندان بسیار بالا است.