سوگ آذربايجان و مسجد محله مان

Free-iran
Free-iran
Aug 13, 2012, 11:13 PM |
0

هموطنان آذری ام در سوگ امروز فرزندان آذرآبادگانمان اند و ...
مسجد محل ما سینه به مرگ 1400 سال پیش بيگانگان می زنند!

مادرم هم در خانه احیا گرفته
و ...
همسایگانمان را دور هم به خوردن ساندویچ پنیر و سبزی و نان دعوت کرده!
که تا صبح و از روی کتابی بخوانند که حتی معنی یک جمله از آن را نمی فهمند!

پدرم اما آن گوشه آرام خواب است و ...
طبق عادت جدیدش امشب هم مثل چند ماه گذشته
هدفون توی گوشش می گذارد و
" حبیب " گوش می کند!

برادرم مشغول پلی استیشن! بازی است!
و ما هم عقده های بغض آلودمان را در فیس بوک برای هم شیر می کنیم! تا لایک بخورد

هموطن می بینی؟ چه دردهای مشترکی ...