حداد عادل و حجاب اسلامي براي مردان

Free-iran
Free-iran
Oct 4, 2012, 2:39 PM |
2

حداد عادل انشاءالله مردان نیز مانند بانوان دارای پوشش اسلامی شوند


حداد عادل خلاصه عدالت خود را نشان داد مردان ایران نیز مثل زنان باید حجاب داشته باشند! ببینید دوستان و یاران و ای آزادگان این پست ها در رابطه با مردم ایران چه فکرهای میکنند . حداد عادل: وی با بیان اینکه بانوان جامعه اکنون دارای لباس مشخص و الگوی حجاب اسلامی هستند عنوان کرد: متاسفانه ما مردان هنوز از لباس های تقلیدی اروپایی استفاده می کنیم و انشاء الله مردان نیز همانند بانوان دارای پوشش اسلامی شوند. حداد عادل ملت ایران را بزرگ خطاب کرده و میگوید مردان هم باید حجاب بر تن بکنند وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به هیچ قدرت خارجی متکی نبود و جوشیده از بطن ملت


تصویر حداد (عادل) در حال خرید در فروشگاههای لندن.