مضرات امواج پارازیت در ایران

Free-iran
Free-iran
Oct 7, 2012, 2:16 AM |
2

 


مقایسه کشتار یهودیان در اتاق‌ های گاز بوسیله حزب نازی هیتلر و کشتار هر روزه مردم ایران بوسیله اشعه‌های پارازیتی که هر لحظه در فضای ایران با جمعیتی بیش از ۷۴ میلیون انسان پراکنده می شود، نشان از اوج بربریت و خشونت سردمدارن حکومتی مذهبیست که حتی وحشتناک‌ ترین و فاشیست‌ ترین و فجیع‌ ترین حکومت‌های ننگین تاریخ بشریت را رو سپید کرده اند! ایران، بزرگترین کشتارگاه سقط جنین اجباری در جهان و حکومت اسلامی ایران، سردمدار بزرگترین کشتار جنین انسان در جهان، آغاز سونامی سرطان‌ ها بویژه سرطان پستان در زنان، افزایش آمار سرسام آور سقط جنین و عقیم شدن مردان در ایران همه و همه تحت تاثیر اثرات بسیار مخرب پرتوهای پارازیت‌ بر سلامتی سلول‌های بدن انسان است که منشاء بسیاری از بیماری‌ها و به طور قطع موجب اختلال در سیتم ایمنی بدن انسان است. آمار سرطان و سقط جنین آنچنان ناگهانی و سرسام آور رو به افزایش است که حتی برخی دست اندرکاران حکومت اسلامی را نیز نسبت به این جنایت هولناک بشری به اعتراض واداشته؛ به طور مثال معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران و دبیر کمیته محیط زیست شورا با اشاره به هشدار برخی متخصصان از در راه بودن “سونامی سرطان” تاکید کرد که وجود این تشعشات ممکن است از جمله عوامل تاثیر گذار بر چنین وضعیتی باشد.