احمدی‌نژاد از تسلیت مرگ مادر رئیس جمهور سیرالئون تا .

Free-iran
Free-iran
Aug 15, 2012, 4:42 AM |
0

احمدی‌نژاد در حالی که در عربستان به سر می‌برد مرگ مادر رئیس‌جمهور سیرالئون را تسلیت گفت این در حالی است که با گذشت سه روز از فاجعه در آذربایجان ایران عکس العملی نشان نداده است