عکس‌هایی که خشم مجلسی‌های ایران را برانگیخت

Free-iran
Free-iran
Feb 28, 2013, 11:28 AM |
1

عکس‌هایی که خشم مجلسی‌های ایران را برانگیخت

مجلس ایران ۸ اسفند کلیات طرحی را به تصویب رساند که محدودیت ‌شدیدی را بر فعالیت ‌رسانه‌ها در صحن علنی در نظر گرفته است. انتشار عکس‌های نمایندگان در حال چرت زدن یا کارهای متفرقه در رسانه‌ها خشم آنان را برانگیخته است.