دويست دلار به من بده كاري ميكنم كه 50 تا هيچ چي 70 تا رتينگ

باز هم تنها جايي را كه پيدا كردم تا مشكل خود را حل كنم جايي نيست جز chess.com
اينبار اين نامه فقط براي شخص بنده نيست، بلكه حداقل مربوط به سي بازيكن بوده كه شايد رويشان نمي شود نامه بزنند يا از عواقب نامه نوشتن مي ترسند، يا شايد شطرنج بازا عادت كردند كس ديگه حقشون رو بگيره و تو خونه بشينن و بگن حق ما رو تو شطرنج مي خورن.
يكي از ملاك هاي اصلي قدرت و انتخاب بازيكنان رتينگ هر فرد مي باشد.(‌البته استثناهايي مانند هما علوي به كنار . ) 
سه ماه تابستان را در مسابقات مختلف بازي كردم. تقريباٌ از عملكرد خود به غير از مسابقه منطقه اي راضي مي باشم و در مجموع 35 واحد افزايش رتينگ دارم (حدود بيش از يك ميليون نيز هزينه مسابقات تابستانم شد.)
 

سال گذشته در مسابقه انتخابي دانشجويان جهان در دو مرحله نيمه نهايي و فينال بازي كردم كه در هر دو جدول نيز اول شدم و در مجموع نزديك 50 واحد افزايش رتينگ دارم. در جدول اول بيش از 60 درصد بازيكنان جدول رتينگ دار و در جدول دوم همه داراي رتينگ بودند. اين ارقام در مسابقاتي كه در ايران برگزار مي شود اگر جدول بسته نباشد كم پيش مي آيد. كمتر اتفاق مي افتد كه حريف دور اول شماره يك سهيل صادقي با درجه بالاي 2000 باشد ! پس، از لحاظ تعداد بازيكن رتينگ دار و سطح كيفي به نسبت خوب به حساب مي آيد. اما اكنون بعد از گذشت چندين ماه هنوز هم خبري از ارسال اين جدول به فيده ديده نمي شود و به هر كس كه مي گوييم يك دليلي مي آورد. يكي مي گويد فلاني با خانم طبري مشكل دارد پس مسابقه فاقد اعتبار است. هر كدام از بازيكنان جدول جداگانه با مسئولان فدراسيون صحبت هايي داشتند اما به جوابي نرسيدند. پهلوان زاده مي گويد بايد فايل را به من بدهند تا ارسال كنم(‌ خوب حق دارد مي گويد فايل در اختيارم باشد تا بتوانم ارسال كنم).
پور شاهماري و اسكندري هم كه هر دفعه يك چيز مي گويند. به خانم طبري كه مي گوييم، مي فرمايد من فايل را داده ام !! اميد نوروزي هم با رئيس فدراسيون قرار ملاقات گرفت ، دكتر مداحي آن روز فقط 5 دقيقه بيشتر در فدراسيون نماند و سپس رفت. كلاٌ يادش رفت كه قرار ملاقاتي دارد.( شايد هنوز اميد نوروزي را نمي شناسد، يا برايش اين افراد اصلاٌ اهميتي ندارند.)
چرا به بازيكنان غير تيم ملي توجهي نمي شود. مگر  50 واحد رتينگ كم است. مگر نديده ايد مرتضي محجوب براي اينكه باختش مثبت منفي شود چه كارها كرد. 
اما جالب است بدانيد در گوشه اي ديگر از كشور براي آنكه استاد بزرگی بالاي 2600 بماند چه كارها كه انجام نمي شود. برگزاري جدول بسته در باشگاه شخصی و پيروزي بر تمامي حريفان و فقط يك مساوي توافقي با همديگر و 7 واحد افزایش ریتینگ و دیگری 10 واحد افزايش رتينگ آن هم در مسابقه اي كه اصلاٌ معلوم نشد كي برگزار شده و در هيچ سايت هم خبري هم از آن مسابقه نيامده. به فيده براي محاسبه رتينگ ارسال شده، ولي اين جدول ما هنوز در دست اقدام است!
مگر كسي جرات دارد مسابقه فلان باشگاه استاد بزرگ را به فيده نفرستد! سوزنكار و نوروزي و امثال اينها رو ول كن. با يكي دو دقيقه حرف همه چي حل ميشه. 
قبل از اينكه به تركيه بروم به تهران آمده بودم، وقتي حرف دانشجويان شد بچه هاي تهران گفتند:" بياي در تهران ما رو ببري، بعد رتينگ هم حساب بشه."
در گوشه ديگر شخصی بمن گفت: "دويست دلار به من بده كاري ميكنم كه 50 تا هيچ چي 70 تا رتينگ بگيري. كاري نداره كه. داد و بيداد مي كنم ميرم تربيت بدني اينور اونور نامه مي زنم همه چي درست ميشه ولي خرج داره ديگه، بايد بياي پيش خودم."
(كار بجايي رسيده اميد نوروزي حاضره اين پول رو بده تا جدول ارسال بشه)
از فدراسيون شطرنج تقاضا دارم چون وقت زيادي تا 10 مهر نمانده فكري به حال اين جدول  كنند. فراموش نكنيد كه براي ارسال يك جدول به فيده يك بازيكن نبايد اينقدر گرفتاري بكشد. مگر آسمان به زمين مي آيد هر كس در فدراسيون كار خود را درست انجام دهد تا اين مسائل پيش نيايد.
با تشكر امير محمد سوزنكار 

Post your reply: