About education/ Despre educație

About education/ Despre educație

Iacob_Dorin
Iacob_Dorin
Mar 1, 2015, 3:39 AM |
0

The efficiency of the education system of a country should be judged primarily after the crime rate, not by the percentage of graduates of baccalaureate or higher education.

Eficiența sistemului de învățământ dintr-o țară ar trebui judecată, în primul rând, după rata criminalității, nu după procentul de absolvenți cu diplome de bacalaureat sau de învățământ superior.