ای غم

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Nov 10, 2013, 9:30 AM |
2
ای غم
_________________
 
آهنگ نی و نوا تو باشی

آنجا که سخن سرا تو باشی

 
شادی و غمت نهفته در هم

این سایه ی در قفا تو باشی

 
محزونی این سه تار از تست

سرُیست اگر صبا تو باشی

 
از نغمه ی ساز خود شنیدم

این نکته که در خفا تو باشی:

 
گویند خدا همیشه با ماست

ای غم نکند خدا تو باشی

 
یک دم نشوی جدا زمن تو

آرامش دلربا تو باشی
 

ای غم تو هر آنچه بوده ای باش

دانم که به دل جلا تو باشی

****
از: امین علیمردانی