تو را من چشم در راهم

تو را من چشم در راهم....

Comments


  • 3 years ago

    hoogol

    ای ادمها باور هایتان انسانی ..نگاهتان پاک ...وصلتان دائم...کامتان خوش ..
    یا علی 

Back to Top

Post your reply: