تقدیم به دوست خوبم

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
|
2

بیاتا ساده باشیم
ساده سخن بگوییم 
ساده مهر بورزیم
ساده دعوا کنیم
ساده قهر کنیم 
ساده هم اشتی کنیم
ساده باشیم 
بی تکلف
سخت بدست می اید سادگی 
مبادا ساده از دست برود
سخت بگیرم جدایی را 
سخت بگیریم کین ورزیدن را 
بد بدانیم نبودن را
بد نیاندیشیم 
ساده باشیم 
ساده باشیم