وهم

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Oct 21, 2013, 12:30 PM |
1

دگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق
ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو