‏ناگه غروبِ کدامین ستاره

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Dec 6, 2013, 2:44 PM |
1

با من بمان ای تو خوب، ای یگانه 
برخیز، برخیز، برخیز 
‏با من بیا ای تو از خود گریزان 
من بی‌تو گم می‌کنم راهِ خانه. 
‏با من سخن سرکن ای ساکتِ پر فسانه 
آیینه‌ی بیکرانه. 

‏می‌ترسم ای سایه، می‌ترسم ای دوست، 
می‌پرسم آخر بگو تا بدانم 
‏نفرین و خشمِ کدامین سگِ صرعیِ مست 
این ظلمتِ غرقِ خون و لجن را 
‏چونین پر از هول و تشویش کرده‏ست؟ 
ای کاش می‌شد بدانیم 
‏ناگه غروبِ کدامین ستاره 
‏ژرفای شب را چنین بیش کرده‏ست؟

‏هشدار ای سایه ره تیره‌تر شد 
‏دیگر نه دست و نه دیوار 
دیگر نه دیوار نه دوست 
‏دیگر به من تکیه کن، ا‏ی من، ای دوست، امّا 
هشدار کاین‌سو کمین‌گاه وحشت 
‏وآن سو هیولای هول است 
‏وز هیچ‌یک هیچ مهری نه بر ما 
‏ای سایه، ناگه دلم ریخت، افسرد، افسرد 
ا‏ی کاش می‌شد بدانیم 
‏ناگه کدامین ستاره فرو مرد؟

(مهدی اخوان ثالث (م. امید