عید مبعث مبارک

عید مبعث مبارک

Mahshar-m
Mahshar-m
May 4, 2016, 7:39 PM |
7
این چراغی است که تا شام ابد جلوه گر است
این یتیمی است که بر عالم خلقت پدر است
این نجات همه در دامن موج خطر است
 این رسولی است که از کلّ رُسُل خوب تر است