(از دلنوشته های پروفسور حسابی (پدر فیزیك ایران

بازی روزگار را نمی فهمم

من تو را دوست می دارم ...تو دیگری را...دیگری مرا...وهمه ما تنهاییم

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسان ها فنا می شوند

این است که آنان ازدوست داشتن بازمی مانند

همیشه هر چیزی را که  دوست داریم به دست نمی آوریم

پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم

انسان عاشق زیبایی نمی شود

بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست

انسان های بزرگ دو دل دارند

دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است

همه دوست دارند که به بهشت بروند

ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

عشق مانند نواختن پیانو است

ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری .سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بزنی بنوازی.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد

پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم

اگرانسان ها بدانند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است

محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود

عشق در آن لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان

و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود

انسان چیست؟

شنبه :به دنیا می آید

یک شنبه:راه می رود

دوشنبه:عاشق می شود

سه شنبه:شکست می خورد

چهارشنبه:ازدواج می کند

پنج شنبه:به بستر بیماری می افتد

جمعه :می میرد

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن  چقدر محدود است .

Comments


 • 4 years ago

  mv68

  Dear phabrux

  I've translated professor Hesabi's notes for your full access,i hope you enjoy it;)

  I don't understand the game of life

  I love you...you love another...another loves me ..and we are all alone

  The saddest story of life is not that men are doomed

  It is that they are deprived of loving

  We don't always get what we love

  so come love what we get

  Men don't fall in love with beauty but whathe loves becomes beautiful for him

  Great men have two hearts,one which suffers and is hidden and the other  one which smiles and is revealed

  Every one wants to go heaven

  but no one wants to die

  Love is like playing the piano,first you have to learn how to play it by the rules,then forget the rules and play it by your heart

  The world is so vast that there is a place for all creatures

  So instead of taking some one's place we should try to find our own true place

  If people know how much their time together is limited,their love toward each other will be unending

  Love arises in that moment and loving along time and this is the basic difference between love and loving some one

  The way to love anything is to realize the fact that it is possible to lose it

  What is human?

  Saturday :is born

  Sunday :walks

  Monday :falls in love

  Tuesday : fails

  wednesday :marries

  Thursday : falls ill

  Friday :passes away

  We must value the oppurtunities of life and know that how much time is limited to be together( life is too short)

 • 4 years ago

  phabrux

  Hi my friend,

  can you show us the full traduction in English.

  As you can see, I already started with google's traduction engine

   

  tks

 • 4 years ago

  phabrux

  I do not understand the game of life

  I love you ... I love you ... else ... else we are all alone

  The sad story of life is not that men are doomed

  They have a back like that Azdvst

  We do not always get what we love

  So come get what you love

  Human love is not beautiful

  But what he loved to be beautiful

  Large Man with two hearts

  A heart that hurts is a heart that kills and hidden smiles and obvious

  Everyone wants to go to heaven

  But someone does not want to die

  Love is like playing the piano.

  First you must learn to play by the rules. Then you forget the rules and play touch your heart.

  The world is so vast that it is a place for all creatures.

  So rather than trying to get someone to find her true place

  Agransan know how limited their time together.

  His love is infinite than others

  ....

  Nice text my friend....

Back to Top

Post your reply: