نظر شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Mathematics
Mathematics
Jun 21, 2013, 4:41 AM |
10

وقتی خدا به شیطان گفت برو که از درگاه رانده شدی گفت یک خواسته دارم. به من مهلت بده تا انسان را(منظورش این بود که فکر می کنی تحفه است و خیلی خاصه) از پیروی تو بازدارم و گمراه کنم. خدا قبول کرد و به او مهلت داد که تا زمان قیامت هرکاری که می تواند در این زمینه بکند و بعد هم به او گفت برو که تو و پیروانت در جهنم ابدی خواهید بود.

امروز داستانی رو شنیدم که خیلی برایم عجیب بود.در یکی از مدارس مذهبی تهران معلم داشته در نمازخانه صحبت میکرده و یکی از بچه های کلاس اول دبستان از معلمش پرسیده مگر وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون نکرد؟ معلم گفته بله همینطوره. شاگرد گفته پس چطور توانسته دوباره وارد بهشت بشود و آدم و حوا را گول بزند تا سیب را بخورند؟ معلم فقط سکوت کرده و هیچ چیزی برای گفتن نداشته.

بر همه ی موحدان مبرهن است که شیطان رجیم است و رانده شده از بهشت.پس هنگام گول زدن در بهشت چه غلطی میکرده؟

 

نظر شما چیست؟