صف نانوایی

Mathematics
Mathematics
Aug 19, 2013, 7:08 AM |
9

رفتم نانوایی نان بخرم ، فقط من آنجا بودم .بعد یک دختره اومد میگه : کی آخره؟

من یکم اینور اونورمو نگاه کردم ،دچار بحران شخصیتی شدم برگشتم!!

گذشته ازاین شوخی وجوک ،آیا تابحال ازخودمان پرسیده ایم که درجامعه ،رشته تحصیلی ، شغل ،رفاقت ،گذشت ،فداکاری ،مهربانی و... نفر چندم هستیم؟آیا نفر آخریم یا نه؟

یکم فکر کنیم بد نیست.