تست تمرکز حواس

تست تمرکز حواس

Mathematics
Mathematics
Sep 7, 2013, 1:16 PM |
130

تست زیریکی از جالبترین و استاندارد ترین تست های تمرکز در جهان است و  خلبانان نیروی هوایی امریکا موظف به انجام دادن آن هستند. گفته می شود این خلبانان می توانند تا دو دقیقه به این بازی ادامه دهند. یکبار بازی را امتحان کنید تا متوجه شوید دو دقیقه چه زمان طاقت فرسایی است!

اگر بتوانید ۳۰ ثانیه بازی را ادامه دهید شما نابغه اید.

 

برای انجام این تست روی شروع بازی کلیک کنید.


                                                   >>شروع بازی<<