Ping!

Mathematics
Mathematics
Jul 25, 2013, 3:16 PM |
2

پینگ یک گزارش شبکه ای است برای بررسی آنکه آیا کاربری که در حال استفاده از یک سرویس دهنده ی اینترنت مانند پارس آنلاین ، شاتل ،مخابرات و... است، برای باز کردن وب سایت مورد نظر خود،امکان برقراری ارتباط با سرور آن سایت را دارد یا خیر.

عملکرد به گونه ای است که وقتی شما دستور ping  را اجرا می کنید ، یک بسته Data  از طرف سرویس دهنده ی اینترنت شما به سمت سرور سایتی که برای آن ping گرفتید ارسال می شود.اگر سرور آن سایت فعال بوده و مشکلی نداشته باشد،این بستهdata  دریافت می شود و یک بسته Data  از طرف سرور آن سایت درپاسخ ارسال می گردد.مدت زمان رفت و برگشت این دو  data بر حسب میلی ثانیه ،نشان از برقراری ارتباط بین آن دو وجود دارد .هرچه عدد میلی ثانیه عدد کوچکتری باشد ،نشان می دهد سرعت برقراری ارتباط بین آن دو بیشتر بوده است که مطلوب تر می باشد.

دستور گرفتن پینگ خود در لایو چس

/ping

دستور گرفتن پینگ سایر افراد

 

/ping username