کلاغه و روباهه

Mos_Fet
Mos_Fet
Mar 13, 2013, 4:39 AM |
0
 یه روزی کلاغه رو درخت پیتزا می خورد ، روباهه اومد گفت: چه سری چه دمی، یه آواز بخون ببینم !
کلاغه پیتزا رو زد زیر بغلش و گفت : اون موقع که گولم زدی کلاس دوم بودم ، ولی الآن دیگه لیسانسم !
روباه گفت : می بینم پیر شدی و پروبالت ریخته !
 کلاغ تا بال هاشو باز کرد که پُز بده، پیتزا افتاد و روباهه پیتزا رو برداشت و گفت : 
اون موقع منم طلبه بودم ولی حالا آیت الله ام