احمدی نژاد و مادر چاوز

Mos_Fet
  • 2,961 Reads
  • 2 Comments

 

 

برخیز هوگو ز قبر چون روز ازل ----- محمود گرفته مادرت را به بغل
میگفت سر قبر تو با چشمی خیس ----- ماشاالله ننه نگو بگو قند عسل

=

Online Now