افشاگری مهم احمدی‌نژاد چیست؟


افشاگریمهم احمدی‌نژاد چیست؟


سایت «بازتاب امروز» دو روز پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه علی خامنه‌ای با لغو طرح سوال از احمدی‌نژاد فرصت افشاگری را از وی گرفت٬ نوشت: «نظام به احمدی‌نژاد حق‌السکوت نخواهد داد.»بازتاب نوشته است احمدی‌نژاد تنها یک «افشاگری مهم» دارد که می‌تواند خود او را نیز مورد هدف قرار دهد و در صورتی دست به چنین کاری خواهد زد که «به نقطه انتها رسیده باشد.»به نظر می‌رسد افشاگری مهم احمدی‌نژاد آن‌طور که از فحوای مطلب بازتاب می‌توان فهمید این است که وی رسما اعلام کند در انتخابات جنجالی سال
۸۸ مستقیما به دستور علی خامنه‌ای دست به تقلب زده‌ است.

Comments


Back to Top

Post your reply: