شهادت امیرالمومنین تسلیت باد

شهادت امیرالمومنین تسلیت باد

Nazanin-khosro
Nazanin-khosro
Jun 25, 2016, 6:42 AM |
7

 

آن عارف سجاد، که خاک درش از قدر
بر کنگره عرش بیفزود، على بود

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
هم عابد و هم معبد و معبود، على بود

«ان لحملک لحمى» بشنو تا که بدانى
آن یار که او نفس نبى بود، على بود

موسى و عصا و ید بیضا و نبوت
در مصر به فرعون که بنمود، على بود

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم

از روى یقین در همه موجود، على بود

شاعر مولانا