دختر بختیاری

Nazanin-khosro
Nazanin-khosro
Apr 19, 2016, 3:17 AM |
3

مو که دل بسته کوه و دشتم         عاشقم،عاشق سیر و گشتم


                 با صفا همچو گل بهاریوم

چین و واچین داره پیرهن تنم          گل می ریزه جای حرف از دهنم

مو که سردار همه ی زنونم            رهسپار کوه پازنونم

مادیون سم طلایی زین کنم           سر راه دلبرم کمین کنم

باز دوباره عید اومد،بهار اومد            نومزدم با یک قطارسووار اومد

از این جا دانلود کنید: