BİR İMPARATORLUK BÖYLE YIKILDI

BİR İMPARATORLUK BÖYLE YIKILDI

OZEROZGUR
OZEROZGUR
Jul 7, 2016, 8:47 PM |
0

Bugün yine çeşitli dönemlerde ortaya çıkan mülteci krizlerine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, mülteci krizi artık Giresun gibi Karadeniz Bölgesi illerimize de dayandı.

 

Önce biraz geçmişe gidelim.

Osmanlı Devleti döneminde Türklerin Avrupa kıtasına hükmetmesi aslında pek yeni değildir. Altınorda Devleti, Kıpçak Federasyonu ya da Deşt-i Kıpçak, Tevratiliği (Museviliği) benimsemiş Hazar İmparatorluğu, Avar Hanlığı, Avrupa Hun İmparatorluğu ve İskitler Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya ilerlemiş Türk Devletlerinden bazıları.

Başta Macarlar olmak üzere birçok batılı bugünkü İtalya'da Roma Krallığını kuran Etrüsklerin oraya Anadolu'dan, Anadolu'ya Kafkaslardan, Kafkaslara ise Türkistan'dan (Orta Asya'dan) gelen Türkler olduğunu kabul etmektedir. Haluk Tarcan'ın internet sitesinde ise İskit ve Etrüsklerden önce hem Avrupa'ya, hem Çin'e, hem de arada kalan bütün ülkelere egemen olan ve Uygurların kurduğu bir Proto-Türk devleti olduğundan bahsediliyor. Moğolların Cengiz Han Devletinden de büyük olan bu devlet 15 bin yıl önceki son buzul çağından ya da daha önceki buzul çağlarından önce de kurulmuş olabilir.

Devamı için tıklayınız..:

http://www.goreleden.com/ozgur-ozer/1808-bir-imparatorluk-boyle-yikildi.html