İKİ BİLİNMEYENLİ SİSTEMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

İKİ BİLİNMEYENLİ SİSTEMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

OZEROZGUR
OZEROZGUR
Jul 27, 2016, 1:28 PM |
0

Prof. Dr. Ahmet Topçu'nun internet sitesine göre, 100 bilinmeyenli bir sistem Cramer yaklaşımına göre çözülürse 70 milyon adet işlem yapmak gerekmektedir. Keza yerine koyma ve eliminasyon yaklaşımları da bir taraftan çok fazla işlem gerektiriyor, diğer taraftan da geometrik açıklama bakımından eksik kalıyor. Bu yaklaşımlar ile çözülen işlemler genellikle terazi kefeleri ile görselleştirilebiliyor.

Devamı için link...