KİTAP: İKİNCİ ADAM

KİTAP: İKİNCİ ADAM

OZEROZGUR
OZEROZGUR
Aug 12, 2017, 5:11 AM |
0

İsmet İnönü'yü anlatıyor. Enver'le başlayan dokuz kitaplık serinin son üç kitabı. İkinci Adam'ın 3. cildine kadar bildiklerinizi ayrıntılandırıyor. 3. ciltte, özellikle Atatürk sonrası döneme ilişkin önemli bilgiler var. Demokrat Parti dönemini de Aydemir'den okumakta fayda var. 27 Mayıs ihtilali, 22 Şubat-21 Mayıs başarısız ihtilal girişimleri konusunda da önemli kaynak. En yüksek puanı üçüncü cilde verdim. Şevket Süreyya Aydemir'in yazdığı Enver'i, Tek Adam'ı ve İkinci Adam'ı okumanızı tavsiye ederim. Bu vesile ile Enver Paşa'yı şehadetinin 95. yılında saygı ile anıyorum. Tinin şad, mekanın uçmak olsun Turan Orduları Başkumandanı!