KİTAP: KUŞATMA

KİTAP: KUŞATMA

OZEROZGUR
OZEROZGUR
Mar 16, 2017, 11:49 PM |
0

Firuzan, Kuşatma

Kuşatma öykü yazarı Firuzan'ın ikinci kitabı. İlk olarak 1971'de yayınlanmış. Birinci kitabının adı Parasız Yatılı'ymış. Toplam altı öyküye yer vermiş. Kadın yazarlara özgü belli kalıpların oldukça ilerisinde. Anlatım başarılı, donanımlı, sanatlı ve güçlü. Özellikle "Ah Güzel İstanbul" ve "Redife'ye Güzelleme" öykülerinde erkekler arası diyalogları ustaca vermiş –en çok "Redife'ye Güzelleme"yi beğendim bu arada. Belli ki çok eğitimli bir kalem. Başka kadın yazarlarda bu gibi kısımlar yüzeysel kalıyor. Hemen hemen Sait Faik Abasıyanık kadar kıvrak bir üslup. Üstelik Firuzan da hep "küçük insanlar"ı anlatıyor. Bunlar pek göze çarpmayan önemsiz insanlar. Yani yazarın öykülerinde "büyük" olmayanların ismini zor söyleyebileceği mezeler, mesela robdöşambr, redingot gibi giysiler geçmiyor. Sait Faik'teki durum kesit öyküsü tarzı Füruzan'da yok. Zaten öyküler onunkiler gibi kısa da değil. Altı öykünün altısında da bir zamanda geriye doğru sıçrayış tekniği var. Daha sonra yeniden normal akışa dönülüyor. Kuşatma'ya dört puan verdim.