KİTAP: UTOPIA

KİTAP: UTOPIA

OZEROZGUR
OZEROZGUR
Feb 20, 2017, 5:06 AM |
0

Thomas More, Utopia (Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu, Mina Urgan, Vedat Günyol)

Önce Mina Urgan’ın 50 sayfalık önsözünü koymuşlar. Hiç de sevmem önsöz okumayı. Özellikle uzun olanları tabii. Fakat okudum. Bu önsözde Platon’un Devlet’i ile Utopia’nın karşılaştırılması önemli. Thomas More İngiliz Krallığında başbakanlık, avam kamarası başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ama 1535’te idam etmişler. Sakıncalı bir adam, sakıncalı bir kitap. 1516’da yayınlandığı Utopia aslında çok özel bir eser değil. O bir örnek sadece. Aşırı sıkı skolastiğe isyan niteliğinde buna benzer başka birçok kitap yazılmış. Utopia bunlardan biri. Hayali Utopia isimli ülkede yaşayan insanları anlatıyor. Bu ülkede mülkiyet yok, işler yardımlaşma ve dayanışma ile yürüyor. Bu kitabın ütopik sosyalizm kavramıyla da bağlantısı var. Ütopik sosyalistik fikirler daha eski tarihlere de dayandırılıyor. Platon’a, Diyojen’e (fıçıda yaşayan) kadar gidiyor. Marks ve Engels’ten sonrası bilimsel sosyalizm kabul ediliyor.