RESTORAN ISLAK MENDİLLERİNE ELDİVENSİZ DOKUNMAYIN

RESTORAN ISLAK MENDİLLERİNE ELDİVENSİZ DOKUNMAYIN

OZEROZGUR
OZEROZGUR
May 25, 2016, 6:15 AM |
0

 RESTORAN ISLAK MENDİLLERİNE ELDİVENSİZ DOKUNMAYIN

Hijyen Konseyi tarafından yapılan çalışma kapsamında bazı restoranlardan gelişigüzel toplanan, üreticisi, markası ve içeriği üzerinde yazmadığı için bilinmeyen 22 farklı restoran ıslak mendili, laboratuvarda mikrobiyolojik kontrolden geçirildi. İncelemeler sonucunda, ıslak mendillerin birisinde "dışkı kaynaklı bakteri"lerden "enterobacter", bir diğerinde "escherichia coli" tespit edildi. Mendillerden 5'inde ise "difteroid basil" bulundu.

Enterobacter enterobacteriaceae familya üyesi diğer bakteriler gibi doğada, toprak, su, insan ve hayvan dışkısında doğal olarak bulunmaktadır. İdrar yolu, üst solunum yolu, yara, yanık, menenjit ve sepsis enfeksiyonları yapabilir. "Escherichia coli"ye koli basili de denir. Genellikle memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Hayvan için zararsız olmalarına rağmen insana geçtiklerinde hastalık yapabilirler. Yol açtığı hastalıklar arasında ishalli hastalıkla, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit, septisemi ve gram-negatif pnömoni sayılabilir. "Difteroid basil" ise difteri basiline benzeyen basillerin genel adıdır.