سیسیلی حمله یوگوسلاو - کاسپارف دربرابرآناند

Omid
Omid
May 23, 2013, 8:22 AM |
2

این بازی به خوبی مسائل پشت پرده ی سیسیلی دراگون شاخه ی حمله ی یوگوسلاو رو نشون میده

سفید- ویسواناتان آناند  و سیاه گری کاسپاروف