بنا نبود...

Rihana00
Rihana00
Dec 20, 2013, 3:48 AM |
5

بنا نبود اینگونه شود که از فرط آلودگی هوا نتوانیم  حتی به هم سر بزنیم بدون اینکه چشمانمان بسوزد و تو به جای اشک شوق ، اشک آلودگی از دیدگان قشنگت بچکد
بنا نبود اینقدر پارازیت رو مخمان بریزند که روزها خسته ایم…شبها کلافه ایم
بنا نبود  برای دیدن یک کلیپ ساده که دهها میلیون  نفر در دنیا بدون هیچ دغدغه ای در دنیا میبینند و میخندند ، به دهها فیلتر شکن دست بیاویزیم و عمر عزیزمان میخ شود پشت این مانیتور که ذره ذره تصاویر بیاییند و ما هم بتوانیم کمی بخندیم
بنا نبود سر هر کوچه و برزنی به دلایل پیش و پا افتاده ، ما مردم با هم گلاویز شویم در حالیکه میشد نهایتا صدایی بلند کرد نه اینکه  جامه درید و تن مردمان بیگناه را لرزاند
بنا نبود عشقها اینقدر ابکی و فیس بوکی و کفتری بشود
بنا نبود پسران مان برای مورد توجه قرار گرفتن زیرابرو بردارند  و دخترانمان برای استقلال اینقدر کار کنند که جانشان در ۳۰ سالگی خسته و تنشان فرسوده شود
به چشمانش که نگاه میکنم خستگی ۵۰ ساله در مردمکش موج میزند و از هیچش راضی نیست
با ابن حال ؛

من دیده ام دراین وانفسا مردانی را که هنوز بلدند با یه سنگک  و پنیر و خیار و گوجه ، زیر یه درخت با خانواده شان بنشینند و از ته دل قهقهه بزنند
من دیده ام بچه های خندان شوشتر و اهواز و علی کله دزفول و بناب و …را که بدون ترس از آینده عاشقانه مولکولهای زندگی را به هوا عطرافشانی میکنند
من دیده ام فرشته ای دم گوش دخترکی دانشجو  زمزمه کرد : و من یتوکل علی الله فهو حسبه کسیکه به خدا توکل میکند ، خدا برایش بس است