جالبه

Rihana00
Rihana00
Dec 24, 2013, 10:39 PM |
2


تصویری از معلم در اول و اخر ترم در دانشگاه :))
تبلیغ ضد سیگار ، خودکشی
روزنه آنلاین
به اینا میگن طرفدار !
گروه سرگرمی ROZANEH

تبلیغ یک شرکت کفن و دفن :
از اینکه سیگار میکشید ، متشکریم !

آره داشتم میگفتم !
گروه سرگرمی ROZANEH