هنر تندرست ماندن!

Rihana00
Rihana00
Mar 24, 2014, 2:54 AM |
2

هنر تندرست ماندن

اثری از: دکتر دراتسیو وارلا

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛

احساساتتان را بیان کنید.

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا

پنهان شده باشند به بیماری‌هایی

نظیر 

ورم یا زخم معده

کمر درد

و درد ستون فقرات 

منجر می‌شوند.

سرکوبی احساسات به مرور زمان حتی

می‌تواند به سرطان هم بیانجامد.

در آن زمان است که ما به سراغ یک

محرم می‌رویم و رازها و خطاهای

خود را با او در میان می‌گذاریم!

گفتگو، صحبت کردن و کلمات، وسیله ی درمانی قدرتمندی هستند.

 

 

 

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛

تصمیم‌گیری کنید.

افراد دو دل و مردد دچار دلهره و

اضطراب هستند. 

دو دلی و بی‌تصمیمی

باعث می‌شود که 

مشکلات و

نگرانی‌ها روی هم انباشته شوند.

تاریخ انسان بر اساس

تصمیم‌گیری‌ها ساخته شده و

تصمیم‌گیری دقیقاً به معنی

چشم‌پوشی آگاهانه از بعضی 

مزایا و ارزش‌ها 

برای به دست آوردن بعضی دیگر است.

افراد مردد در معرض بیماری‌های

معده، دردهای عصبی و مشکلات پوستی

قرار دارند.

 

 

 

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛

در زندگی اهل تظاهر نباشید.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه

می‌دارد، تظاهر می‌کند و 

همیشه

می‌خواهد راحت و خوب و کامل به نظر

دیگران برسد، در واقع بار سنگینی

را بر دوش خود قرار می‌دهد.

مثل یک مجسمه ی برنزی 

با پایه‌های گِلی. 

هیچ چیز برای سلامتی بدتر از

نقاب به چهره داشتن و زندگی کردن

با تظاهر نیست.

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛

واقعیت‌ها را بپذیرید.

سرباز زدن از پذیرش واقعیت‌ها و

عدم اتکاء به نفس، ما را از خودمان

بیگانه می‌سازد. 

هسته ی اصلی یک

زندگی سالم، یکی بودن و روراست

بودن با خود است.

کسانی که این را نمی‌پذیرند،

حسود، مقلد، 

مخرب و رقابت طلب می‌شوند. 

پذیرفتن انتقادها، کاری

عاقلانه و ابزار درمانی خوبی است.

 

 

 

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛

اعتماد کنید.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند

نمی‌توانند ارتباط خوبی با

دیگران برقرار کنند و نمی‌توانند

رابطه ی پایدار و عمیقی با دیگران به

وجود آورند.

آن‌ها معنی دوستی واقعی را درک

نمی‌کنند.

بی‌اعتمادی باعث کاهش

ایمان فرد می‌گردد.