May You Have Peace! (The River Sings~Enya)

Robinia
Robinia
Dec 23, 2011, 5:30 PM |
0

"May YOU have undeserved kindness and peace from “The One who is and who was and who is coming,” and from the seven spirits that are before his throne, and from Jesus Christ, “the Faithful Witness,” “The firstborn from the dead,” and “The Ruler of the kings of the earth.” To him that loves us and that loosed us from our sins by means of his own blood-and he made us to be a kingdom, priests to his God and Father—yes, to him be the glory and the might forever. Amen. Look! He is coming with the clouds, and every eye will see him, and those who pierced him; and all the tribes of the earth will beat themselves in grief because of him. Yes, Amen. “I am the Al′pha and the O‧me′ga,” says Jehovah God, “the One who is and who was and who is coming, the Almighty.”~Revelation 1:4-8

,,Måtte I have ufortjent godhed og fred fra „den som er og som var og som kommer“, og fra de syv ånder som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, „det trofaste vidne“, „den førstefødte af de døde“ og „herskeren over jordens konger“. Ham som elsker os og har løst os fra vore synder ved sit eget blod — og han gjorde os til et kongerige, præster for sin Gud og Fader — ja, ham tilkommer herligheden og magten for evigt. Amen. Se! Han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de der har gennemboret ham; og alle jordens stammer skal slå sig selv af sorg på grund af ham. Ja, amen. „Jeg er Al′fa og Ome′ga,“ siger Jehova Gud, „den som er og som var og som kommer, den Almægtige.“~Åbenbaringen 1:4-8

"Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de “Aquel que es y que era y que viene”, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, “el Testigo Fiel”, “El primogénito de los muertos”, y “El Gobernante de los reyes de la tierra”. Al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre—e hizo que fuéramos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre—, sí, a él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. ¡Miren! Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron; y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. “Yo soy el Alfa y la Omega —dice Jehová Dios—, Aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso.”~Revelación 1:4-8