الگوهای تاکتیکی -بلوکه کردن شاه 3-بازی های زیبا و آموزند

Roholla-r
Roholla-r
Aug 17, 2014, 7:06 AM |
3

bolocking

دانلود نرم افزار دوره کامل شطرنج

نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course

chessok.ir کلیک کنید

شما می توانید با این نرم افزارتمام الگوهای تاکتیکی و آخربازی را یاد بگیرید وخیلی سریع سطح بازی خود را بالا ببرید

سفید شروع و می برد