تخصص گام به گام جلد. 4:جادوی آخربازی

تخصص گام به گام جلد. 4:جادوی آخربازی

Roholla-r
Roholla-r
Jul 6, 2015, 4:37 PM |
0

دوره تخصصی شطرنج گام به گام جلد 4 آموزش آخربازی شطرنج

جادوی آخربازی!!

محصول چس بیس

زمان آموزش 4 ساعت

یکی از بهترین فیلمهای آموزش حرفه ای آخربازی شطرنج

آخرین بخش از بازی جایی هست که بازیکن آموزش دیده می تواندحریف خود را دچار مشکل نماید.قدرت و برتری او در هر حرکت افزایش می یابد.هر اشتباه می تواند جبران ناپذیر باشد بس دقت زیادی لازم است.این dvd جادوی آخر بازی نام دارد و تلاش داریم که قسمت های مهم آخر بازی و دانش آخر بازی شما را تقویت کنیم که شما اخر بازی را به سمت مسیر درستی هدایت کنید.اخر بازی های رخ و پیاده ستون رخ، در مقابل فیل و پیاده ستون رخ، وبرتری پیدا کردن با تعویض به موقع و آخر بازیهای پیاده و.... به شما اموزش میدهیم.زمان ویدیو 4 ساعت (انگلیسی)

برای دانلود این فیلم ارزشمند به سایت

chessok.ir

مراجعه کنید