دامی که سارا خادم به راحتی در آن افتاد

Roholla-r
Roholla-r
|
1

دامی که سارا خادم به راحتی در آن افتاد

دام های گشایشی

 مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان در شهر پونه هند

همانطور که قبلا تاکید کردم بازیکنان باید مراقب دامهای گشایشی باشند ما به تازگی دی وی دیضرب و شتم دفاع اسلاو با تدریس استاد بزرگ تایمر گریف در سایت قرار دادیم بازیکنان حتما از این شماره استفاده کنند-ما فیلمهای آموزشی بهترین استادان شطرنج درسایت قرار دادیم - که کمبود استاد بزرگان خارجی در کشور جبران شود

 

امروز بازیکن ارزشمند ما سارا خادم در مقابل الکسا ندار'گوریاچ کینا  در در یک دام گشایشی ساده افتاد مربیان زخمت کش تیم ملی باید بیشتر دقت کنند و سبک های شروع بازی بازیکنان و دامهای گشایشی پیش رو را باید  با بازیکنان بیشتر مورد بررسی  قرار بدهند 

البته این بازی هیچ کدام از شایستگی های این بازیکن را کم نخواهد کرد 

    

بازی را با هم در زیر می بینیم