پاول مورفی غرور وغم شطرنج

Roholla-r
Roholla-r
May 17, 2015, 5:13 AM |
1

پل مورفی(1837-1844

شطرنجباز نابغه آمریکایی و سرشناسترین شطرجباز عصر خود.مورفی قویترین شطرنجباز آمریکا و اروپا را شکست داد.دکتر ایوه اورا بزرگترین پدیده شطرنج همه دوران دانست. در 13 سالگی یکی از بهترین شطرنجبازان آمریکا بود.در سال 1857 دانشنامه خود را در رشته حقوق گرفت و سال بعد قهرمان شد

یکسال بعد به اروپا رفت،درلوونتال هارویتزوآندرسن را شکست دادوثابت کردکه بهترین شطرنجباز دنیا است پس از امتناع استانتون از بازی با او به آمریکا برگشت وبا دستمزد 3000دلار در سال مشئولیت روزنامه نیویورک را بعهده گرفت.

مورفی در سال های آخر زندگی خود بعلت عدم توفیق در زندگی اجتماعی دچار مشکلات روانی شد.در خیابان ها پرسه می زد وبا خود زمزمه می کرد و این جنبه تراژیک زندگی او در این جمله معروف خلاصه میشود."غرور وغم شطرنج"

یک بازی زیبا را از مورفی در زیر ببینید

 

 با حرکت سی 5 مورفی بازی پوزیسیونی را رها می کند وبا قربانی انحرافی رخ سیاه رادر خانه سی 5 گرفتار میکند وبه حمله ای درخشان در جناح شاه دست می زند.ادامه برنده بازی را در زیر ببینید

در این بازی پل مورفی ثابت کرد که بازی تاکتیکی مکمل بازی پوزیسیونی می باشد

با مطالعه بازیهای مورفی میتوانید نکات ارزشمند  زیادی از درک بالای شطرنج یاد بگیرید

منبع : سایت شطرنج رستمی