اموزش کامل اخر بازی رخ

Roholla-r
Roholla-r
Dec 28, 2013, 1:53 AM |
3

Chris Ward - Starting Out - Rook Endgames

در فایل pgn اموزش کامل اخر بازی رخ و پیاده برای همه سطوح بصورت کامل ,در دیاگرام های مختلف بوسیله استاد بزرگ Chris Ward با تحلیل و تفسیر کامل توضیح داده شده است.دانلود این فایل اموزشی را برای همه سطوح توصیه می کنیم. آخر بازی شطرنج یکی از مهمترین مراحل شطرنج بشمار می اید. حتی بعضی از استادان شطرنج توصیه کرده اند برای

رسیدنبهسطح استاد بزرگی اول باید اخر بازی بازیکنان کامل شود.


 

برای دانلود روی عکس کلیک کنید