برتری فضا

Roholla-r
Roholla-r
Feb 19, 2014, 6:02 AM |
0

برتری فضا یک عنصر مهم در ارزیابی وضعیت است. داشتن فضای بیشتر امکانات بهتری را برای گسترش و هماهنگی سوارها فراهم می کند. بنابراین کسی که برتری فضا دارد می تواند سوارهایش را در موقعیتهای بهتری مستقر کند و قدرت دینامیکی آنان را افزایش دهد. همچنین داشتن فضا ، قابلیت انتقال سریع سوارها از یک جناح به جناح دیگر را نیز فراهم می کند.

طرفی که فضای کمتری دارد معمولاً اقدام به تعویض سوارها می کند ؛ زیرا داشتن فضای کم سوار های کمتری را نیز می طلبد.

یکی از ویژگیهای تصاحب مرکز با پیاده ها، گرفتن فضا است.

این خودم در یکی از همین سایتهای انلاین انجام دادم

زمان بازی 5 دقیقه

 وببینید سیاه چطور از برتری فضا به نفع خودش استفاده میکنه.

البته اشتباهات کوچکی هم صورت گرفته ولی بخاطر برتری فضا زیاد به چشم نمیاد.

www.chessrostami.ir منبع