قدرت محاسبه یا عمق دید یا حس پیش برنده

قدرت محاسبه یا عمق دید یا حس پیش برنده

SEPEHRI
SEPEHRI
Jun 11, 2010, 1:33 AM |
7

قدرت محاسبه - عمق دید - حس پیش برنده

نمی دانم آیا عنوان بالا می تواند نیروی شگفتی را که در زیر هر یک از حرکات سفید در این بازی نهفته است بیان کند یا نه؟

آیا ارتش سفید پیش از شروع بازی تصمیم گرفته بوده است قدرت دو فیل را در هدایت و پشتیبانی از یک ساختار پیاده ای برنده به رخ حریف بکشد یا به هر دو رخ حریف نشان دهد؟

و یا آنکه تا حرکت 17 همه چیز به سمت یک بازی آرام پیش می رفته است و یکباره سفید در حرکت 18 سیاه را میخکوب می کند . متاسفانه مشخص نیست سفید برای حرکت 18 چقدر زمان صرف کرده است ، آیا سفید مترصد این موقعیت بوده است یا جرقه ای ناگهانی در ذهن ،او را ناخود آگاه به این راه کشیده است ،اما بسیار بعید به نظر می رسد او تمام مسیر پیش رو را محاسبه کرده باشد و گمان می کنم حسی فراتر از اصول و قواعد بازی مهره های سفید را به پیش می برد تا جایی که پیاده ستون سی سفید پرچم پیروزی را برای رسیدن به وزارت برمی دارد و دومین رخ سفید هم برای سرعت گرفتن او خود را قربانی می کند تا شطرنج باز شماره یک ارمنستان با چشمان خود باور کند که از رخ های قدرتمندش کاری بر نمی آید و پیش از آنکه پیاده سی به خواست خود برسد سیاه سلاح را زمین می گذارد

امیدوارم این بازی زیبا و ماندگار را در فرصت مناسب و در صورت امکان همراه با دوستان خود ببینید تا به عمق دید توپالف پی ببرید . وسیلین همواره خود را متعهد می داند که به عنوان یک قهرمان وظیفه خود را در پیشبرد و ارتقای شطرنج و نشان دادن زوایای پنهان این بازی افسانه ای انجام دهد و اگر حریفان او حس پنهان و شم نیرومند او را در تحلیل پوزیسیون های پیچیده بر انگیزند آنگاه او مهار نشدنی است

منتظر نظرات و تحلیل شما هستم