x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW
آخر بازی - آیا می توانید حرکت برنده را پیدا کنید

آخر بازی - آیا می توانید حرکت برنده را پیدا کنید

SEPEHRI
Jul 6, 2010, 3:54 AM 2

یک آخر بازی آموزنده

 هفته گذشته در تورنمنت شاهان که در رومانی برگزار گردید بوریس گلفاند وضعیت آخر بازی خود  در مقابل وانگ یو در تورنمنت روسیه را برای مگنوس کارلسن چید تا نظر او را بداند. این وضعیت در حرکت 71 دو حریف بوجود آمده بود و نهایتا بازی پس از 77 حرکت با تساوی به پایان رسیده بود . البته سفید در این پوزیسون برنده است ، آیا شما می توانید حرکت برنده را پیدا کنید؟


 

 


Online Now