موقعیت های استثنایی

SEPEHRI
SEPEHRI
Jul 15, 2010, 3:23 AM |
1

موقعیت های استثنایی

 

 

امروز در مرور سایت های شطرنج به دو پازل بسیار زیبا و تاثیرگذار برخورد کردم که آنها را پیش از خداحافظی از دوستان و اتمام بازی در این سایت به شما تقدیم می کنم 

امیدوارم مورد توجه واقع شود و با چند روز فاصله پاسخ آنها راخواهم گذاشت

 

 

 

 

 

 

سفید شروع و در 5 حرکت مات می کند

 

 

 

 

 

سفید شروع ودر دو حرکت مات می کند

شما اگر تمایل دارید می توانید پاسخ ها را بنویسید