ایران - اندونزی .... نمایش قدرت

SEPEHRI
SEPEHRI
Aug 6, 2010, 8:48 PM |
1

 

صف آرایی تیم ایــــــران با تمامی ستارگان خود در مقابل اندونزی

IRAN - INDONESIA

برای نخستین بار 117 ستاره تیم قدرتمند ایران مصمم تر از گذشته رویارویی خود را در مقابل حریفی جدی آغاز کردند

شاید برای خود من قابل باور نبود که با چنین ترکیبی بازی را آغاز کنیم و خیلی از بازیکنان تراز اول ما انگیزه ای برای شرکت نداشتند ، اما اینک تیم نیرومند اندونزی مغلوب حضور لیدر های تیم ایران در صدر جدول و مبهوت از عزم شطرنجبازان متعصب ایران در میانه و انتهای جدول هستند

مجددا از بازیکنان حاضر در این دور خواهشمند است با تشکیل گروه های چند نفری  بر بازی های هم نظارت داشته باشند تا بالاترین امتیاز را کسب نماییم

لطفا در این مورد به یادداشت زیر متن اصلی دقت فرمایید

همچنین مقرر گردیده بود بازیکنانی که در مسابقات قبلی بازی را به جهت اتمام وقت از دست داده بودند در مسابقات آتی اجازه حضور نداشته باشند ، لیکن به جهت حضور هر چه قدرتمند تر نام آنها از لیست حذف نگردید

اما در مقابل با وجود اطلاع رسانی مکرر تمامی بازیکنانی که تایم اوت داشته باشند بلافاصله از عضویت در تیم ایران کنار گذاشته خواهند شد

امیدواریم این مسابقات زمینه مطالعه و آنالیز هر چه بیشتر شطرنج را برای ما فراهم آورد