قدرت دو اسب

SEPEHRI
SEPEHRI
Sep 1, 2010, 9:54 AM |
2

هنرنمایی اسب ها

همواره از قدرت و برتری دو فیل مطالب زیادی گفته شده است اما صحنه هایی که قدرت خیره کننده و تاثیرگذار دو اسب را نشان دهد بسیار کمتر یافت می شود

دیاگرام زیر که امروز توسط استاد بزرگ ژولیو بسرا منتشر شد صحنه کم نظیری است از سیطره اسب ها

سعی کنید این دیاگرام را روی صفحه بچینید . پاسخ آن در بخش نظرات قید می گردد

*نوبت حرکت با سیاه است*