به پاس همه خوبی ها

SEPEHRI
SEPEHRI
Sep 22, 2010, 2:11 PM |
2

به نام آفریدگار یکتا

دوستان ارجمندم ، هم تیمی های بزرگوارم و هموطنان پرافتخارم

سلام و درود می فرستم به همه آنهایی که بودنشان در کنار هم معنایی دیگر دارد

 موجب مباهات و افتخار من است تا بار دیگر در جایگاه یک خدمتگزار و همراه در کنار تیمی باشم که اعضای آن با تمامی تفاوتهایی که می تواند در دیدگاه هایشان وجود داشته باشد لیکن از یک جنبه غرور آفرین با هم مشترک هستند و آن چیزی نیست جز آنکه همه آنها در هر سنی با هر سطح تحصیلاتی و با هر فرهنگ و آیینی اینجا از پیروزی یکدیگر که منجر به سربلندی نام کشورشان می شود شادمان و خرسند می شوند و با هر شکستی می کوشند تا با توان دو چندان خود امتیاز از دست رفته ای را جبران کنند تا از این طریق نه تنها تاثیرتلخی یک شکست را از هم تیمی خود بزدایند بلکه لذتی افزون تر را درک کنند 

این حسی است که در کمتر جایی می توان به این روشنی به آن دست یافت

در اینجا جا دارد از یکایک دوستان ارجمندی که با ارسال پیام های آکنده از محبت خود من را به بازگشت ترغیب کردند نیز صمیمانه سپاسگزاری کنم و امیدوار باشم که با پشتیبانی همه اعضا بتوانیم قدمهایی استوار تر را در راه پیشرفت شطرنج در کشور عزیزمان برداریم 

فکر می کنم بزودی خواهیم توانست ایده های جدید تری را بکار ببندیم که موجی از شور و انگیزه را بیش از پیش در تیم به همراه داشته باشد ، اما به جهت آنکه ما اینجا حضور داریم تا بیش از پیروزی در مسابقات نماینده ای شایسته برای کشورمان باشیم و مطمئنا نگاهی که اینک حریفان ما به جهت موج گسترده تقلب ها به تیم ما پیدا کرده اند در خور شخصیت و اهداف ما نیست ، بر خود وظیفه می دانم که تاکید کنم با ریتینگی که این سایت به ما میدهد هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی برای ما بدست نمی آید پس سزاوار نیست که به بهایی اینچنین ناچیز موجب سرافکندگی هم تیمی ها و ارزش های فرهنگی خود و کشورمان شویم 

من بازی زیر را به همه شما تقدیم می کنم تا اطمینان پیدا کنید که زیبایی های پنهان شطرنج بی نهایت است و هر یک از ما می توانیم خالق یکی از آنها باشیم ، پس نیازی نیست در حین بازی از کامپیوتر استفاده کنیم که نه تنها شکوفایی ذهن بلکه فرهنگ ما را نیز از ما می گیرد

اوقات بسیار خوبی داشته باشید