ریاست فدراسیون جهانی شطرنج

SEPEHRI
SEPEHRI
Oct 4, 2010, 12:12 AM |
2

سایه دنیای سیاست بر ریاست فدراسیون جهانی شطرنج

دنیای شطرنج که طی سالهای اخیر افت چشمگیری را تجربه کرده است امیدوار بود تا با انتخاباتی قانونی به ریاست 15 ساله کیرسان ایلیومژینوف پایان دهد و دوازدهمین قهرمان جهان که هم اکنون حمایت بزرگترین و تاثیرگذارترین شطرنج باز تاریخ ، گری کاسپاروف را پشت سر خود داشت به ریاست فدراسیون جهانی شطرنج دست یابد تا همانگونه که کاسپاروف وعده کرده بود شطرنج بار دیگر به تیتر نخست اخبار بازگردد . بدون تردید انتخاب آناتولی کارپف که به همراه رقیب دیرینه اش تاثیری تاریخی بر رشد و ارتقا شطرنج داشته اند و بازی های ماندگار آنها از زرین ترین صفحات تاریخ شطرنج است فرصت بی نظیری را برای شکوفایی استعدادهای جدید در این عرصه فراهم می آورد

اما شاید از دیدار ماه گذشته مدودف رئیس جمهور روسیه با ایلیومژینوف می شد حدس زد که با توجه به تمایل تیم کارپف به غرب و رقابت شدید سیاسی کاسپاروف با پوتین باید روشی فریبکارانه و تهدید آمیز از سوی متولیان انتخابات شکل گیرد تا بار دیگر خیانت تاریخی روس ها خود را نشان دهد و علی رغم آنکه کارپف رای فدراسیون های بزرگ دنیا بخصوص کشورهای صاحب نام اروپایی و آمریکا را بدست آورد کشورهای کوچک آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی رای به ماندن ایلیومژینوف دهند تا همه چیز پایانی سیاسی داشته باشد و کارپف با 55 رای در مقابل 95 رای رقیب بازنده اعلام گردد و تمامی امیدواری های کارپف و کاسپاروف با این جمله سایت کارپف که " انتخابات تمام شد ، جنگ همچنان ادامه دارد " به پایان برسد

 

کاسپاروف نیز در پایان رای گیری اعلام کرد که این انتخابات در فضایی ارعاب آمیز و جو بسیار بدی برگزار شد به طوری که بسیاری از نمایندگان آفریقایی بنحوی تهدید شده بودند که رای مخالف آنها به معنای بلیط برگشت به کشورشان بود 

اما فریبکارانه ترین بخش ماجرا پیشنهاد نایب رئیسی فدراسیون به کارپف است که از سوی رئیس مطرح شده که کاسپاروف به صراحت گفته است برایم خیلی سخت است که باور کنم کارپف چنین پیشنهادی را قبول کند

هرچند خبر ابقای ایلیومژینوف در پست ریاست فدراسیون برای شطرنج بازان تراز اول جهان و شطرنج دوستان ناگوار بود اما از این رهگذر انتخاب ریاست فدراسیون شطرنج ایران جناب آقای کامبوزیا به نایب رئیسی فیده جامعه شطرنج ایران را به سکویی رساند که تاکنون فکرش را نمی کرد

هر چند به حکم ایرانی بودن باید این انتصاب را تبریک گفت و امیدوارتر از گذشته به پیشرفت شطرنج در ایران اما آیا اگر کارپف به ریاست فدراسیون دست یافته بود آنگاه نیز چنین شانسی برای ایران بود؟ و آیا بدین ترتیب واضح و مشخص نیست که رای فدراسیون ایران چه بوده است؟

 

عکسی گویا از واقعیتی پنهان ( تیم کارپف خوشبین به نتیجه انتخابات لحظاتی قبل از اعلام نتیجه شمارش آرا و تیم ایلیومژینوف قدری دورتر پشت میز و میکروفون مطمئن از نتیجه ای که با قدری تامل بدست خواهد آمد) و این نتیجه تا 4 سال دیگر پابرجاست

اینجا نیز همچون همیشه می توان آرام بودن و خوشبین بودن کارپف را در مقابل نگاه عمیق کاسپاروف و زجری که او از شکست می کشد را حس کرد