فقط برای دوستانم

SEPEHRI
SEPEHRI
Jul 6, 2011, 4:59 AM |
3

انسان ها گفته هایت را فراموش خواهند کرد، اعمالت را فراموش خواهند کرد،اما خدا همیشه ناظر است.تو خوب بمان

این سایت فرصت مغتنمی بود تا به اندوخته های خود در شطرنج و منش و شخصیت انسانی که لازمه پیشرفت یک انسان در این عرصه است اضافه نمایم و اینک بر من وظیفه است که از همه آنهایی که به من در این راه کمک کردند و نکته ای را آموختند و افتخار هم نشینی و بازی دادند قدردانی و سپاسگزاری نمایم

اما آنچه در این مسیر وظیفه خود می دانستم تا به عنوان خدمتی متقابل به این جمع خوبان انجام دهم و کوشیدم تا با قلم ناتوانم بنویسم و برای رسیدن به آن دغدغه داشتم به جایگاه مورد نظرم نرسید و بی گمان همگان خوب بودند و بسیار برتر از من و در ادامه خواهم کوشید تا به شناخت بیشتر خود بپردازم و ایرادات ذهنی خود را بشناسم ، به این امید که روز بازگشتی هست