Chess Traps

Chess Traps

SacredMountain
SacredMountain
Jun 1, 2013, 6:57 AM |
3

1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6 4 Ng5 h6 5 Nxf7!!! Try 1 c4 d6 2 Qb3 Bf5 3 Qxb7